Som det første skandinaviske land, nedlægger Danmark sin Telestyrelse.

Det tidligere Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling bliver omdannet til Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Hvilket vil komme til at betyde bl.a., at IT- og Telestyrelsen bliver nedlagt, og at de opgaver der hører til styrelsen, overføres på følgende måde:

Ole Sohn’s Erhvervs- og Vækstministerie får ansvaret for tele- og internetregulering samt administration af frekvenser.
Forsvarsministeriet: overtager sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens GovCert der foretager varsling omkring internettrusler.
Finansministeriet: overtager selve it-politikken, herunder sager omkring digital kommunikation med borgere og virksomheder.
Og til sidst Økonomi- og Indenrigsministeriet, der får ansvaret for nogle af opgaverne vedrørende it-modernisering og såkaldte digitaliseringsmæssige forhold.
De sidste brikker i puslespillet for telestyrelsens 300 It- og telefolk er Pt. ikke fastsat. Men forventes være på plads snarest.

Så hvor efterlader det så slutbruger og kunder i tele og it-verden.. Jeg tror ikke det ændre så meget på kort sigt, men det kan i længden, komplicere alle de opgaver IT og Telestyrelsen før havde hånd i hanke med, da ansvar og relationer, og opgaveprioritering spredes for alle vinde.

Innovation uden IT eller Tele
Og som en del andre skribenter også spørger om – et Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, er vel ikke meget værd, når det i 2011 ikke inkludere IT og tele… Det tager vel ligesom brodden af Forskningen, innovationen og ikke mindst de videregående uddannelser, hvis ikke IT er en vigtig del i dette… for det er blandt andet her, regeringen siger vi skal vækste. Det hænger altså ikke sammen.