IP-Support tilbyder uafhængig rådgivning, fri af operatør-, leverandør- og producentinteresser.
Dette betyder, at vores råd alene er baseret på objektive, behovsafhængige og tekniske kriterier!

Rådgivning til Mobiler og tjenester

Vi tilbyder en bred vifte af rådgivning og specialiteter inden for Mobilløsninger.
Vi tilstræber løsninger og rådgivning sikre læsninger som er økonomisk rentable og driftsstabile. Derfor besidder vores konsulentstab en længere række spidskompetencer, som gør at IP-Support kan yde en komplet og målrettet Mobil support.

Sikkerhedsanalyse i forbindelse med mobility-projekter

Vi tilbyder flere forskellig mobilitets og sikkerhedsløsninger. Ud fra en tankegang om ”at en kæde ikke er stærkere end det svageste led”, så hvorfor ikke have en ankerkæde som det svageste led…
Se mere under Mobil Sikkerhed.

For ydeligere oplysninger – Kontakt
Ejal Bracha
eb@ip-support.dk